Libor Němec

Partner advokátní kanceláře Glatzová & Co.

Libor Němec

Partner advokátní kanceláře Glatzová & Co.

Profil řečníka

JUDr. Libor Němec, Ph.D.

Libor Němec pracuje v advokátní kanceláři Glatzová & Co. od roku 2010. Od roku 2016 je partnerem kanceláře. Předtím působil v advokátní kanceláři Clifford Chance, České národní bance a Komisi pro cenné papíry. Zastával rovněž funkci místopředsedy správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a tajemníka prezídia Komise pro cenné papíry. V letech 2007 až 2018 byl členem rozkladové komise České národní banky. Ve své praxi se specializuje především na bankovnictví a finance, kapitálové trhy, regulaci finančních služeb a spornou agendu. Je spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporacích (Wolters Kluwer 2014) a zákonu o nabídkách převzetí (Wolters Kluwer 2012). Často publikuje v tuzemském i zahraničím odborném tisku příspěvky zabývající se regulací bankovnictví a dalších finančních služeb.

Kde vystupuji