Odpovědnost poradce při distribuci neregulovaných investičních produktů

Odpovědnost poradce při distribuci neregulovaných investičních produktů

  • Jak předem identifikovat riziko problémové emise?
  • Jakou má odpovědnost poradce, když emitent nevyplatí výnos či jistinu?
  • Může klient požadovat kompenzaci po poradci?
  • Kdo je zodpovědný za nepovedenou emisi dluhopisů a je povinen nahradit způsobenou škodu?

Moderace: Michaela Studnička Skálová

 

Fotogalerie: