Veronika Fey Křen

Terapeutka, lektorka

Veronika Fey Křen

Terapeutka, lektorka

Profil řečníka

Veronika se věnuje ženským tématům, osobnímu rozvoji a vzdělávání a výchově skoro patnáct let. Absolvovala mnoho kurzů a seminářů o mateřství, pedagogice a psychologii, léčení traumat.

Přednáší ve firmách o ženském leadershipu z pohledu ženského cyklu a pořádá seberozvojové kurzy. Společně s klientkami při individuálních konzultacích hledá jejich silné stránky, dovednosti i smysl života, kdy se pracuje s nefunkčními vzorci z dětství, obrannými mechanismy, sebezraňujícími vzorci chování, projekcemi a potlačováním temných stránek osobnosti, které pomocí různých technik se mění na podporující a tvořivé.

Je autorkou knihy Být sama sebou, ve které se snaží ukázat, že být sama sebou je možné.

Kde vystupuji