Martin Hobza

Advokát a společník ve společnosti Hobza Legal

Martin Hobza

Advokát a společník ve společnosti Hobza Legal
linkedin-icon

Profil řečníka

JUDr. Martin Hobza, Ph.D.

Martin vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, na téže fakultě získal titul JUDr. a Ph.D. (v oblasti regulace investičních služeb a distribuce na finančním trhu). Znalosti a zkušenosti sbíral rovněž na univerzitách v Heidelbergu, Mnichově a Hamburku.

Ve své právní praxi se věnuje především analýzám a strukturování záměrů klientů v oblasti finančních služeb z hlediska nezbytných povolení a limitů, poradenství v rámci licenčních a sankčních řízení vedených u České národní banky a výkonu compliance u finančních institucí. A to především pro investiční společnosti, investiční a další zprostředkovatele, obchodníky s cennými papíry a poskytovatele platebních služeb.

Martin na téma právní úpravy finančních služeb pravidelně a dlouhodobě publikuje v odborném tisku, a to včetně zahraničních titulů s mezinárodním dosahem, a vystupuje na odborných konferencích.

Kde vystupuji